Polski
English

Forma naszych opracowań

 

 

Odpowiadając na zróżnicowane potrzeby klientów proponujemy – do wyboru – jeden z trzech poziomów naszych opracowań, różniących się zakresem i szczegółowością ujęcia problemu. Ilustrujemy to na przykładzie projektu farmy wiatrowej:

  • opracowanie podstawowe: zawierające sformułowanie zadania, dane wejściowe i wyniki przy standardowej analizie strat, bez szacowania niepewności prognoz;
  • opracowanie standardowe: zakres jw. wraz z oceną i weryfikacją danych wejściowych, analizą warunków pomiaru, analizą strat i niepewności, opisem metod, wynikami z ich krytyczną analizą oraz wnioski i sugestie dotyczące dalszych prac;
  • opracowanie rozszerzone: polegające m.in. na weryfikacji standardowych metod analizy za pomocą metod/narzędzi alternatywnych, w celu zmniejszenia niepewności otrzymanych wyników. W opracowaniach tego poziomu, analiza wykonywana jest w ponadstandardowych zakresie i stopniu szczegółowości oraz zawiera np. oszacowanie intensywności turbulencji, warunków ekstremalnych, analizę z uwzględnieniem sezonowości itp.