Polski
English

Doradztwo

 

W zakresie dużej energetyki wiatrowej, np.: lokalizacja i konfiguracja masztu, dobór i kompletacja jego wyposażenia, wyznaczanie prędkości ekstremalnych czy intensywności turbulencji wg IEC, weryfikacja doboru elektrowni ze względu na wymagania normy IEC 61400-1. Dobór elektrowni do lokalnych warunków wiatrowych ze względu na racjonalne wykorzystanie zarówno możliwości elektrowni jak i potencjału wiatru, weryfikacja opracowań obcych, szacownie warunków wiatru na podstawie rejestracji w systemie SCADA elektrowni.

W zakresie mikroenergetyki wiatrowej, np.: konsultacja dotycząca lokalizacji i wysokości masztu elektrowni, jej  doboru, konfiguracji instalacji hybrydowych, oszacowania produkcji, instalacji na budynkach,  porady w zakresie wiatrowej energetyki miejskiej ( urban wind energy) itp.

 

O standardowej formie naszych opracowań czytaj tutaj ...