Polski
English

Enerpark wspiera swoich klientów w procesie projektowania farmy od strony technicznej. Dwie najczęstsze grupy zagadnień to:

Optymalna konfiguracja farmy  

 

 

Na danym terenie, przy znanych warunkach wiatrowych dobierane są: typ, liczba
i rozmieszczenie elektrowni wiatrowych tak aby, przy wypełnieniu uwarunkowań wynikających m.in. z obowiązującego prawa, ekspertyz środowiskowych i aspektów technicznych najlepiej spełnione były oczekiwania klienta. Projektowanie farmy wiatrowej jest więc procesem optymalizacyjnym, którego celem jest zwykle maksymalizacja produkcji energii. Często wiele parametrów projektu definiuje klient. Także zakres opracowania bywa czasem, z woli klienta, ograniczony do wybranych zagadnień.

Prognoza produkcji farmy

 

 

Wyznaczana jest średnia roczna produkcja energii z uwzględnieniem strat aerodynamicznych w farmie, strat eksploatacyjnych i strat wynikających z warunków środowiskowych. Szacowana jest niepewność wyznaczania produkcji, co umożliwia sporządzenie prognozy produkcji przy zadanym poziomie ufności.


O standardowej formie naszych opracowań czytaj tutaj ...