Polski
English

Instalacja masztu z wyposażeniem

 

 

W miejscu reprezentatywnym dla przyszłej farmy, wyznaczonym na podstawie zgromadzonej dokumentacji oraz wizji lokalnej,  instalowany  jest maszt o wysokości i wyposażeniu dobranym w uzgodnieniu z klientem. Oferujemy maszty z trzonem rurowym bądź kratownicowym o wysokości do 120m. Jeśli jest to wymagane – stosujemy dziennie oraz nocne oznakowanie przeszkodowe masztów.  Konfiguracja wyposażenia pomiarowego na maszcie spełnia wymagania właściwych norm IEC oraz zaleceń MEASNET. Wysoka jakość i trwałość wszystkich elementów masztów zostały potwierdzone wieloletnim użytkowaniem, także w skrajnie trudnych warunkach klimatycznych. Maszty wyposażone są we własny system zasilania, w którego skład wchodzą: ogniwa fotowoltaiczne, mikroelektrownia wiatrowa i akumulatory.

Całe wyposażenie pomiarowe kalibrowane jest w instytucjach afiliowanych przy MEASNET; anemometry -
w duńskim laboratorium Svend Ole Hansen ApS laboratory.

Serwis masztów pomiarowych

 

 

Co najmniej dwa razy w roku serwisujemy nasze stanowiska pomiarowe:  sprawdzamy ich stan oraz wykonujemy niezbędne czynności okresowe (np. sezonową regulację napięcia odciągów). Działanie wyposażenia pomiarowego sprawdzane jest na bieżąco za pomocą łączności GSM; w razie wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości oferujemy możliwość podjęcia interwencji nawet w ciągu 24 godzin.

Prowadzenie i opracowanie pomiarów

 

 

Działanie instalacji pomiarowej jest monitorowane. Codzienne raporty, odbierane z masztu za pośrednictwem GSM, są na bieżąco weryfikowane pod kątem oceny sprawności systemu pomiarowego. Zweryfikowane dane są archiwizowane. Co miesiąc sporządzany jest raport miesięczny oraz raport zbiorczy z całej dotychczasowej sesji pomiarowej.

Po zgromadzeniu dostatecznej ilości danych (zwykle nie mniej niż po roku pomiarów), wyznaczane są długoterminowe charakterystyki wiatru, właściwe dla lokalizacji masztu.  Stosowane są techniki korelacyjne, które wymagają odwołania się do  wieloletnich danych referencyjnych. Korzystamy z baz danych NOAA NCEP/NCAR, ECMWF ERA-Interim oraz innych źródeł.

O standardowej formie naszych opracowań czytaj tutaj ...