Polski
English

PSEW 2014

PSEW 2014

 

 

Firmy ENERPARK i AWS Truepower znalazły się w gronie tegorocznych wystawców podczas Konferencji i Targów PSEW. Dziękujemy wszystkim odwiedzającym nasze stoisko za zainteresowanie usługami ENERPARK-AWS Truepower oraz ciekawe dyskusje!

RAWI 2014

ENERPARK i AWS Truepower z prezentacją na V Krajowej Konferencji RAWI

 

 

ENERPARK i AWS Truepower wzięły udział w V Krajowej Konferencji „Aktualny stan energetyki wiatrowej w Rosji” organizowanej przez RAWI (Rosyjskie Stowarzyszenie Przemysłu Energetyki Wiatrowej). Podczas konferencji ENERPARK - AWS Truepower wystąpiły z prezentacją „Rola globalnego i lokalnego modelowania wiatru w procesie oceny warunków wiatrowych”. Głównym przesłaniem prezentacji było zwrócenie uwagi, że modelowanie wiatru na poziomie globalnym może pomóc znaleźć atrakcyjną lokalizację dla farmy wiatrowej jeszcze przed wykonaniem pomiarów wietrzności. Dokładność modelowania wiatru na poziomie lokalnym ma zaś istotny wpływ na niepewność produkcji energii. ENERPARK – AWS Truepower wierzą, że modelowanie wiatru będzie miało ogromne zastosowanie na wschodzącym rynku energetyki wiatrowej, jakim jest Rosja.

Pierwszy wspólny bankowalny raport ENERPARK i AWS Truepower

 

 

ENERPARK i AWS Truepower sporządziły pierwszą wspólną, bankowalną prognozę produkcji energii. Prognoza została wykonana dla 25MW projektu farmy wiatrowej na Ukrainie.

ENERPARK jako jedyna firma z Polski biorąca udział w konkursie EWEA

 

 

Inżynierowie ENERPARK, jako przedstawiciele jedynej firmy z Polski, wzięli udział w konkursie organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej EWEA. Między lutym a majem 2013 r. 60 drużyn z 17 krajów wykonało prognozy prędkości wiatru oraz produkcji energii dla projektu farmy wiatrowej. Prognozy poszczególnych zespołów są teraz porównywane między sobą a także zestawiane z rzeczywistymi danymi operacyjnymi farmy. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas nadchodzącego warsztatu EWEA Resource Assessment Workshop 2013 w Dublinie. Trzymamy kciuki za naszych kolegów!

Pierwszy wspólny projekt offshore ENERPARK-AWS Truepower

 

 

Korzystając z wiedzy eksperckiej i wieloletniego doświadczenia AWS Truepower w zakresie projektowania farm morskich, inżynierowie ENERPARK wykonali swój pierwszy projekt offshore. Zakres wykonanych prac obejmował wstępne rozmieszczenia elektrowni wiatrowych oraz wyznaczenie prognozy produkcji dla okresu wieloletniego. Do obliczeń zostały wykorzystane krzywe mocy wybranych elektrowni oraz mapy potencjału energetycznego wiatru otrzymane przy użyciu systemu MesoMap ®.

CISWIND

PSEW 2013

 

 

Jako potwierdzenie strategicznej współpracy pomiędzy ENERPARK i AWS Truepower, nasze firmy wspólnie prezentowały swoją ofertę podczas targów PSEW w Serocku. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko w dniach 24-25 kwietnia 2013 r. i zapoznali się z połączonymi możliwościami ENERPARK-AWST.

CISWIND

CISWIND 2013

 

 

ENERPARK i AWS Truepower znalazły się w gronie wystawców podczas międzynarodowej konferencji i targów CISWIND 2013 w Kijowie. To wydarzenie utwierdziło nas w przekonaniu, że Ukraina oraz inne kraje WNP są priorytetowymi rynkami dla ENERPARKu i AWST.

EWEA 2013

 

 

W dniach 4-7 lutego 2013 roku pracownicy naszej firmy uczestniczyli w największej europejskiej konferencji poświęconej energetyce wiatrowej EWEA 2013 w Wiedniu. Nasz pracownik – Karol Mitraszewski, miał przyjemność zaprezentowania swojego referatu dotyczącego morskich farm wiatrowych w panelu „Wind resource assessment”. Towarzysząca Konferencji wystawa była świetną okazją do oficjalnego zaprezentowania naszej współpracy z AWS Truepower oraz nawiązania kontaktów z przedstawicielami branży energetyki wiatrowej z całego świata.

ENERPARK i AWS Truepower podpisują umowę o strategicznym partnerstwie

 

 

To zwieńczenie dotychczasowych kontaktów między obiema firmami, które od wielu lat miały charakter nieformalny. Czytaj dalej ...

10 lecie ENERPARK-u

 

 

Mineło juz 10 lat od momentu, kiedy ENERPARK zaoferował swoje pierwsze usługi na rynku energetyki wiatrowej. Dziękujemy wszystkim naszym Klientom za owocną współpracę.

Pierwsze maszty na Ukrainie

 

 

Pierwsze dwa maszty meteorologiczne stawiamy na południe od Lwowa.
W perspektywie projekty paru farm w sąsiedztwie o łącznej mocy zainstalowanej ok. 200MW. To nasze pierwsze działania na Ukrainie.

ENERPARK Liderem Zrównoważonego Rozwoju

 

 

Na V Forum Gospodarczym „Energia i Środowisko” ENERPARK został nagrodzony statuetką Lidera Zrównoważonego Rozwoju. Nagradzane są: osoby, firmy i instytucje, które funkcjonują według zasady zrównoważonego rozwoju, dbają o środowisko naturalne i oszczędność energii oraz stosuj się do reguł społecznie odpowiedzialnego biznesu.

 

Publikacja w magazynie Energia i Środowisko

 

 

W magazynie Energia i Środowisko ukazała się nasza publikacja.