Polski
English

ENERPARK i AWS Truepower podpisują umowę o strategicznym partnerstwie

 

 

To zwieńczenie dotychczasowych kontaktów między obiema firmami, które od wielu lat miały charakter nieformalny. Umowa otwiera nowe perspektywy wspólnego podejmowania zadań, zwłaszcza na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. Jest korzystna dla obu stron: ENERPARK zyskuje bezpośredni dostęp do narzędzi i technologii na najwyższym światowym poziomie, AWS Truepower – wsparcie w otwarciu na nowe rynki.
AWS Truepower jest znaną amerykańską firmą o 30 letnim doświadczeniu w zakresie usług w obszarze energetyki odnawialnej. Jest postrzegana jako jedna z wiodących, innowacyjnych placówek w tej dziedzinie. Zatrudnia ok. 75 ekspertów różnych specjalności. Siedziba firmy mieści się w Nowym Jorku, a jej biura rozmieszczone są w Ameryce Północnej w  Europie i Azji.

Usługi nie są jedynym obszarem aktywności firmy. Pracownicy firmy wnoszą wiele nowego w badaniach  i wypracowywaniu nowych metod i narzędzi. Świadczą o tym liczne publikacje naukowe, a oprogramowanie narzędziowe openWind ma opinię jednego z najbardziej zaawansowanych narzędzi wspomagających projektowanie farm wiatrowych. Więcej o firmie na stronie www.awstruepower.com.