Polski
English

Dane rejestrowe spółki

 

Pełna nazwa: ENERPARK Inżynieria Wiatrowa Sp. z o. o.

Kapitał założycielski: 50 000 zł

Adres rejestracji firmy: ul. Dywizjonu 303 149C lok. 61, 01-470 Warszawa

Wpis do rejestru: Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000116183

NIP: PL-118-16-41-469

REGON: 015178166