Polski
English

Legal Information

 

Full company name: ENERPARK Inżynieria Wiatrowa Sp. z o. o.

Initial capital: 50 000 PLN

Registration address: Dywizjonu 303 149C, 61, 01-470 Warsaw, Poland

Entry in the National Court Register: Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

National Court Register No.: 0000116183

VAT ID: PL-118-16-41-469

CRO certificate number: 015178166