Polski
English

Jak pracujemy?

Tutaj dowiesz się więcej o jakości naszej pracy.

Narzędzia jakimi posługujemy się:

 • program własny do weryfikacji ciągów pomiarowych, opracowania statystycznego pomiarów, sporządzania raportów miesięcznych i zbiorczych;
 • program własny do szacowania niepewności prognoz;
 • WAsP, openWind, WindFarm, WindSim – narzędzia wspomagające projektowanie farm;
 • Didger, Surfer, MicroStation PowerDraft – narzędzia służące do tworzenia map oraz analiz przestrzennych.

Źródła/bazy danych:

Ważne normy i zalecenia dobrej praktyki:

 • IEC 61400-1 – INTERNATIONAL STANDARD, Wind Turbine – Part 1: Design requirements, ed.3, 2005-08.
 • IEC 61400-1 Amendment 1 to IEC 61400-1 Ed.3 Wind Turbines – Part 1: Design requirements, 2010-09-10.
 • IEC 61400-2 – INTERNATIONAL STANDARD, Wind turbines – Part2: Design requirements for small wind turbines. Ed.2 2006-03.
 • IEC 61400-11 – INTERNATIONAL STANDARD, Acoustic Noise Measurement Techniques, 2002-12.
 • IEC 61400-12-1 – INTERNATIONAL STANDARD, Wind Turbines- Part 12-1: Power performance measurements of electricity producing wind turbines, 2005-12.
 • Wind Turbine Power Performance Testing; Supplementary requirements for the application of IEC 61400-12 under the Danish Approval Scheme for Wind Turbines.
 • WIND ENERGY. THE FACTS II, EWEA.
 • AWEA Small Wind Turbine Performance and Safety Standard, AWEA Standard, AWEA 9.1 – 2009.
 • RECOMMENDED PRACTICES FOR WIND TURBINE TESTING AND EVALUATION; 11. WIND SPEED MEASUREMENT CUP ANEMOMETRY, 1Ed. 1999, second print 2003.

Lektury jakie proponujemy tym, którzy chcą wiedzieć więcej:

 • Modelling of Atmospheric Flow Fields – Demetri P.L, Corrado F.Ratto, 1996.
 • Wind Speed measurement and use of Cup Anemometry – Raymond S Hunter, 2003.
 • Wind Energy Handbook – Tony Burton, David Sharpe, Nick Jenkins, Ervin Bossanyi, 2001.
 • Wind Energy Explained – James F. Manwell, Jon G. McGowan, Anthony L. Rogers, 2002.
 • Aerodynamics of Wind Turbines – Rotors, Load and Structure - Martin O. Hansen, 2000.
 • Wind Turbine Engineering Design – Davind M.Eggleston, 1987.
 • Wind Energy Basics, a Guide to Small and Micro Wind Systems – Autor, 1999.
 • Wind Power for Home & Business – Paul Gipe, 1993.
 • Proceedings of EWEA.