Polski
English

1. Wyłączenie Odpowiedzialności

Wszelkie informacje znajdujące się w na stronie internetowej firmy "ENERPARK Inżynieria wiatrowa Sp z o.o." (dalej nazywaną ENERPARK) mają charakter wyłącznie ogólnoinformacyjny. ENERPARK na bieżąco dokonuje aktualizacji informacji, jednak pomimo tego w treści tych informacji mogą wystąpić przypadkowe błędy i omyłki, za które ENERPARK przeprasza. Jednocześnie ENERPARK zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści strony, w dowolnym czasie.

2. Prawa autorskie

ENERPARK zobowiązuje się wykorzystywać swoje własne grafiki i teksty, przestrzegać praw autorskich.
Z występującej bez jakichkolwiek znaków nazwy nie można wyciągać wniosków, że znak nie jest prawnie chroniony przez osoby trzecie. Kopiowanie lub wykorzystywanie takich grafik i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub papierowych bez zgody ENEPRARK-u jest zabronione.

 

3. Ochrona prywatności

Wszystkie Panstwa dane dostarczone firmie ENERPARK będą traktowane jaką poufne i zostaną wykorzystane przez firmę ENERPARK zgodnie z Państwa życzeniem oraz według wszelkich norm i przepisów prawnych. Wykorzystywanie danych kontaktowych zamieszczonych w zasobach internetowych przez ENERPARK, takich jak publikowane dane kontaktowe, adresy, numery telefonów i faksów oraz adresów e-mail, przez osoby trzecie w celu przesyłania niezamówionych informacji jest niedozwolone. Zastrzega się kroki prawne w stosunku do nadawców tak zwanego spamu przy naruszaniu tego zakazu.

 

4. Moc prawna niniejszego wyłączenia od odpowiedzialności

Niniejsze wyłączenie od odpowiedzialności należy traktować jako element zamieszczonych zasobów internetowych. O ile części poszczególnych sformułowań niniejszego tekstu nie odpowiadają, już nie odpowiadają lub nie odpowiadają w pełni przepisom prawnym, pozostałe części dokumentu pozostają w swojej treści i ważności nienaruszone.